הזמנת ייעוץ לפני קניית רכב - תנאי שירות

1. הייעוץ שניתן הינו לעניין מצב הרכב וע"פ טופס בדיקה שיועבר אלי.
2. תימסר ירידת ערכו של הרכב באחוזים משווי הרכב בהתאם למחירון יצחק לוי בהתאם לטופס הבדיקה ובהתאם למהות הפגיעה ברכב עקב תאונה ו/או בלאי ו/או תקלות שונות ברכב (יהיו מקרים שהקונה יצטרך לקבל הצעת תיקון ממוסך מורשה).
3. הייעוץ הנ"ל נועד לתת תמונה ברורה לקונה על מצב הרכב והסבר פשוט שלהכתוב בטופס הבדיקה והמשמעות. כמו כן להעריך את ההפחתה שיש להפחית מערכו של הרכב ע"פ מחירון יצחק לוי לאור הליקויים שימצאו.
4. הייעוץ ניתן ללא בדיקה פיזית של הרכב אלא ע"פ ממצאי טופס הבדיקה של בוחן רכב מוסמך.
5. הייעוץ הנ"ל אינו מהווה המלצה לרכוש את הרכב. ההחלטה לקנות את הרכב לאחר קבלת הממצאים חלה על הקונה בלבד ועל אחריותו.
6. לקונה לא יהיו שום טענות לנותן השרות לאחר גמר הייעוץ.
7. לידיעה, כל הייעוץ ושיחת הטלפון עם הקונה הפוטנציאלי מוקלטת.
8. הקונה יוכל להתייעץ ולהתקשר לשמאי עוד פעם אחת ללא תשלום לעניין קבלת הסבר של טופס הבדיקה .
9. הייעוץ כרוך בתשלום של 120 ש"ח כולל מע"מ.
10. השירות יינתן רק לאחר קבלת התשלום.

Call Now Button